Tıbbi Birimler>Kronik Dakriyosisitit (Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Ameliyatı)

Dakriyosistit göz yaşı kanalının  tıkanıklığından oluşan bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi cerrahidir ve iki türlü ameliyat ile yapılmaktadır. Klasik kanal ameliyatlarında, burun kökünden insüzyon yapılarak burun kökündeki kamik çıkarılır, kese ve burun mukozası ağızlaştırılarak ameliyata son verilir. Ancak bu sistem ağrılı olması ve uzun sürmesi dolayısı ile hastanemizde yapılması tercih edilmemektedir. Hastanemizde yapılan yöntem ise lazer ile göz yaşı kanalından girilerek yeni bir kanal açılır ve burun içine tüp konulur. Bu sistemle ameliyat süresi daha kısalmakte ve daha az ağrılı olmaktadır. Ayrıca ameliyata ait kesi izi bulunmamaktadır. Her iki ameliyat sistemininde başarı oranı %80 veya %85'dir.