Göz Testleri>Renk Körlüğü Testi

Yukarıdaki şekillerin içindeki sayıları okuyamıyorsanız renk körü olma ihtimaliniz olabilir.
İnsan gözü, gözdeki iris tabakası ile renkleri algılayabilmekte ve ayırt edebilmektedir. İris tabakasındaki renk algılamasında oluşabilecek bir problemde bazı renkleri veya tüm renkleri gri şekilde görebilmek mümkündür. Bu durumda yukarıdaki testlerde farklı rakamları ifade eden renkleri çevresindeki diğer renklerden ayıramıyorsanız renk körü olma ihtimaliniz yüksektir.